Autor:

Pożyczka do spółki z o.o. od udziałowca a PCC

Czy pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika podlega opłacie podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Zwiększanie obrotów, zysków, zdobywanie nowych klientów, wchodzenie na nowe rynki zbytu, jednym słowem rozwój jest priorytetem dla każdej z firm. Wymaga on jednak nakładów czasowych oraz finansowych. W przypadku konieczności zwiększenia nakładów czasowych przedsiębiorcy przede wszystkim szukają wewnątrz firmy, np. […]

Czytaj więcej

Zmiana wartości początkowej środka trwałego

Kiedy trzeba zmienić wartość początkową środka trwałego? Gdy środek trwały zostanie ulepszony w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji to wartość początkową środka trwałego, od której ustala się odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu, należy zmienić. Jeżeli podatnik dokonuje tych czynności na środku trwałym i w ten sposób go ulepsza, musi szczególnie uważać na […]

Czytaj więcej

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Zgodnie z art. 67a. § 1. Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może rozłożyć zaległość podatkową na raty. Bardzo istotne jest, […]

Czytaj więcej

Top