Rozliczenie roczne osób fizycznych prowadzących działalność

W naszej Kancelarii udzielimy wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzamy rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych przez podatników.

Opodatkowanie działalności gospodarczej jest aktualnie możliwe w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

  • na zasadach ogólnych:
    - według skali progresywnej (18%, 32%),
    - w postaci podatku liniowego (19%),
  • w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Podatnicy korzystający z formy zryczałtowanej mają obowiązek składania rozliczenia rocznego (PIT-28) do 31 stycznia za rok poprzedni. Pozostali podatnicy składający rozliczenie roczne (PIT-36, PIT-36L) do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Doradca podatkowy sporządzając rozliczenie roczne dokonuje analizy osiągniętych wyników prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych z pozostałych źródeł. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach (oryginał / kopia)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia rozliczenia:

  • podsumowanie roczne z informacją o przychodach i kosztach dla każdej prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie ewidencji ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów,
  • informacja o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • informacja o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego do urzędu skarbowego,
  • informacja o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, – informacja o wielkości odliczanej straty.

Jednocześnie informujemy, że Doradca podatkowy, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku ze sporządzaniem zeznania rocznego.

ZAPYTAJ EKSPERTA O ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO >>>

Zmiana siedziby

Lipiec 4th, 2012

Chcielibyśmy poinformować Państwa o zmianie naszej siedziby. Obecnie nasze biuro mieści się przy ulicy Piastowskiej 20. Jest to budynek mieszczący się za Halą Sportową, która mieści się przy ulicy Kusocińskiego. Gdyby mieli Państwo trudności z dotarciem do nas proponujemy skorzystać z mapki w dziale Kontakt.

Czytaj wiecej

Współpraca z KRD

Styczeń 23rd, 2012

Rozpoczęliśmy współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. Aby zadbać o naszą wiarygodność i rzetelność postanowiliśmy przyłączyć się do programu Rzetelna Firma co zaowocowało otrzymaniem  certyfikatu.

Czytaj wiecej


Archiwum wiadomosci