usługi księgowe ChrzanówKsięgowość

Obsługa księgowa prowadzona przez doradcę podatkowego lub biuro rachunkowe polega na przekazaniu czynności, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem wykonywanych przez Waszą firmę w ręce firmy zewnętrznej. Przenosicie tym samym na firmę zewnętrzną  utrzymywania kosztownej, specjalistycznej kadry księgowej, a jednocześnie ograniczacie ryzyko i minimalizujecie odpowiedzialność za popełnione błędy.

Zajmujemy się księgowością firm, które rozliczają się jednym z poniższych sposobów:

 • Pełna księgowość – księgi handlowe,
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencja Przychodów – Ryczałt Ewidencjonowany,
 • Karta Podatkowa.

OBNIŻ KOSZTY KSIĘGOWOŚCI W TWOJEJ FIRMIE>>>

Pełna księgowość – księgi handlowe

Prowadzenie Księgi Handlowej obejmuje:

 • organizację księgowości, stworzenie zakładowego planu kont,
 • wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług – VAT,
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji podatkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów oraz sporządzanie rachunków wyników,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej i udziałowców.

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów obejmuje:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług – VAT,
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Ewidencja Przychodów – Ryczałt Ewidencjonowany

W ramach outsourcingu ewidencji ryczałtowej proponujemy:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,

Karta Podatkowa

Nasz Kancelaria świadczy usługi konsultacyjne w zakresie spełnienia szeregu warunków dotyczących zarówno formy prowadzenia działalności  jak i liczby zatrudnionych przy działalności pracowników przy wyborze karty podatkowej. Wypełniamy wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Pozwól, że pomożemy Ci w wyborze najkorzystniejszej dla Ciebie formy prowadzenia księgowości i formy opodatkowania:

ZAPYTAJ O NAJKORZYSTNIEJSZĄ FORMĘ OPODATKOWANIA >>>

Rozliczenie środków Unijnych

Wymogi dotyczące poszczególnych Programów Operacyjnych, w ramach których uprawnieni Beneficjenci mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej – ewoluują i sprawiają, że realizacja dofinansowanych projektów staje się coraz bardziej złożona, a wymogi – w tym finansowe – coraz bardziej restrykcyjne i sprawiające dużą trudność odbiorcom tych funduszy. Dlatego proponujemy kompleksowe rozliczenie każdego przedsięwzięcia wspieranego zarówno z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego), jak i z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) od momentu podpisania umowy o dofinansowanie po złożenie końcowego wniosku o płatność.

Dynamika projektów, ich specyfika i niepowtarzalność, zakres merytoryczny oraz czasowy dofinansowanych przedsięwzięć, zaplanowany i określony umową o dofinansowanie harmonogram realizacji przedsięwzięcia to tylko niektóre obszary mające bezpośredni wpływ na sposób i zasady rozliczania ponoszonych wydatków. Wyodrębnienie kosztów bezpośrednich i pośrednich, budżet zadaniowy, ewidencja środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) zakupionych na potrzeby projektu, jasność przepływów finansowych i prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej związanej z realizowanym projektem w zakresie funduszy pochodzących z dofinansowania UE i odpowiedniego poziomu wkładu własnego to tylko niewielka część czekających Przedsiębiorcę działań. Wszelkie rozliczenia dokonywane są z poszanowaniem obowiązujących zasad kwalifikowalności wydatków, wynikających z przyjętych Wytycznych, w tym w szczególności z zasad wynikających z umów o dofinansowanie podpisanych przez Projektodawców z Instytucjami rozdysponowującymi wsparcie unijne.

ZAPYTAJ O ROZLICZENIE DOTACJI Z UE >>>

ZOBACZ TAKŻE:

doradztwo podatkowe Chrzanów

DORADZTWO PODATKOWE

Podatki to poważny koszt prowadzenia firmy. Jak płacić jak najniższe podatki zgodnie z prawem?POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

 

obsługa kadrowa ChrzanówKADRY I PŁACE

Uwolnij się od dokumentacji kadrowo-płacowej. Zobacz jak w obsłudze kadr i płac możemy Cię wyręczyć?POZNAJ SZCZEGÓŁY

rozliczanie podatku ChrzanówZEZNANIA PODATKOWE

Chcesz szybko i bez kłopotu rozliczyć się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym? Pomożemy!POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

 

doradztwo biznesowe ChrzanówDORADZTWO BIZNESOWE

W jakiej formie prawnej prowadzić działalność? Skąd wziąć środki na finansowanie biznesu? Doradzimy!POZNAJ SZCZEGÓŁY