rozliczanie podatku ChrzanówRozliczenie roczne osób fizycznych prowadzących działalność

W naszej Kancelarii udzielimy wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzamy rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych dokumentów źródłowych przez podatników.

Opodatkowanie działalności gospodarczej jest aktualnie możliwe w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

  • na zasadach ogólnych: według skali progresywnej (18%, 32%),w postaci podatku liniowego (19%),
  • w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Podatnicy korzystający z formy zryczałtowanej mają obowiązek składania rozliczenia rocznego (PIT-28) do 31 stycznia za rok poprzedni. Pozostali podatnicy składający rozliczenie roczne (PIT-36, PIT-36L) do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Doradca podatkowy sporządzając rozliczenie roczne dokonuje analizy osiągniętych wyników prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych z pozostałych źródeł. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach (oryginał / kopia)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia rozliczenia:

  • podsumowanie roczne z informacją o przychodach i kosztach dla każdej prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie ewidencji ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów,
  • informacja o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • informacja o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego do urzędu skarbowego,
  • informacja o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, – informacja o wielkości odliczanej straty.

Jednocześnie informujemy, że Doradca podatkowy, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku ze sporządzaniem zeznania rocznego.

ZAPYTAJ O ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO >>>

ZOBACZ TAKŻE:

uslugi księgowe ChrzanówUSŁUGI KSIĘGOWE

Outsourcing księgowości – czy opłaca się nająć biuro rachunkowe zamiast księgowej na etacie?POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

 

obsługa kadrowa ChrzanówKADRY I PŁACE

Uwolnij się od dokumentacji kadrowo-płacowej. Zobacz jak w obsłudze kadr i płac możemy Cię wyręczyć?POZNAJ SZCZEGÓŁY

doradztwo podatkowe ChrzanówDORADZTWO PODATKOWE

Podatki to poważny koszt prowadzenia firmy. Jak płacić jak najniższe podatki zgodnie z prawem?POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

 

doradztwo biznesowe ChrzanówDORADZTWO BIZNESOWE

W jakiej formie prawnej prowadzić działalność? Skąd wziąć środki na finansowanie biznesu? Doradzimy!POZNAJ SZCZEGÓŁY