obsługa kadrowa ChrzanówKadry i płace

Outsourcing  kadrowo-płacowy polega na przekazaniu czynności w ręce firmy zewnętrznej, związanych ze sporządzaniem obsługi kadrowej i obsługi płacowej:

Outsourcing kadr

Świadczona przez nasza Kancelarię obsługa kadrowa oznacza:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników takie jak; urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy takich jak; regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych takich jak; umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Outsourcing płac

Na obsługę płacową świadczoną przez naszą Kancelarię składają się:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych takich jak; umowa zlecenie, umowa o dzieło,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowniczych.

Zajmujemy się procedurami związanymi z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników; sporządzanie umowy o pracę, wypowiedzenia umów, aneksy do umów, świadectwa pracy i wszelkimi innymi sprawami dotyczącymi obsługi kadrowej, obsługi płacowej i ZUS.

Powierzenie spraw pracowniczych naszej Kancelarii gwarantuje utrzymanie w poufności informacji kadrowo-płacowych.

Wszelkie druki i deklaracje rozliczeniowe potrzebne do prawidłowego prowadzenia Waszego przedsiębiorstwa przekazujemy do ZUS poprzez system informatyczny. W związku z tym wszystkie przekazywane dokumenty opatrzone są podpisem elektronicznym.

ZAPYTAJ O OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI KADR I PŁAC TWOJEJ FIRMY >>>

ZOBACZ TAKŻE:

uslugi księgowe ChrzanówUSŁUGI KSIĘGOWE

Outsourcing księgowości – czy opłaca się nająć biuro rachunkowe zamiast księgowej na etacie?POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

 

doradztwo biznesowe ChrzanówDORADZTWO BIZNESOWE

W jakiej formie prawnej prowadzić działalność? Skąd wziąć środki na finansowanie biznesu? Doradzimy!POZNAJ SZCZEGÓŁY

doradztwo podatkowe ChrzanówDORADZTWO PODATKOWE

Podatki to poważny koszt prowadzenia firmy. Jak płacić jak najniższe podatki zgodnie z prawem?POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

 

rozliczanie podatku ChrzanówZEZNANIA PODATKOWE

Chcesz szybko i bez kłopotu rozliczyć się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym? Pomożemy!POZNAJ SZCZEGÓŁY