Porady podatkowe i konsultacje podatkowe

Udzielamy konsultacji i porad podatkowych w zakresie:

 • zobowiązań podatkowych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • prawa karnego skarbowego,
 • postępowań podatkowych.

Opinie prawne, opinie podatkowe

Na życzenie klientów kancelaria przygotowuje opinie prawne dotyczące prawa podatkowego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Opinia taka wskazuje Wam konkretne uprawnienia albo ciążące nad nim obowiązki.

Argumentację zawartą w treści opinii prawnej możecie wykorzystać w samodzielnych wystąpieniach przed sądami, organami podatkowymi, a także w innych sytuacjach. Nadmienić należy jednak, że opinie prawne nie wiążą żadnego organu administracji ani sądu, gdyż organy te samodzielnie oceniają konkretne zdarzenia oraz dokonują samodzielnie interpretacji prawa. Opinie prawne przygotowujemy w tym samym zakresie co konsultacji i porad podatkowych.

ZAPYTAJ O WYCENĘ PRZYGOTOWANIA OPINII PRAWNEJ >>>

Przygotowywanie pism

Ciągle funkcjonujemy w kraju, gdzie „papier” ma znaczenie. Wiele czynności wymaga formy pisemnej dla swojej ważności. Dlatego tak istotne jest przygotowanie pism, odpowiedzi czy zastrzeżeń do wyników kontroli na odpowiednim poziomie merytorycznym.

Dobrze przygotowane umowy są na wypadek, gdyby coś w relacjach z drugą stroną (klientem, pracownikiem, kontrahentem, wspólnikiem czy urzędem) poszło nie tak. Właściwe przygotowanie dokumentów zarówno przed, w trakcie, jak i po pewnych zdarzeniach związanych z prowadzeniem Waszej firmy może być kluczowe dla jej dalszego funkcjonowania.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy oferujemy profesjonalne przygotowanie:

 • pism,
 • umów,
 • odpowiedzi,
 • zastrzeżeń do wyników kontroli podatkowej.

ZAPYTAJ O PRZYGOTOWANIE KONKRETNEGO PISMA >>>

Sprawozdania GUS

Jako przedsiębiorcy oprócz obowiązków podatkowych mamy również obowiązki sprawozdawcze w zakresie statystyki publicznej. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej GUS oparte na danych księgowych i płacowo-kadrowych z roku na rok jest obowiązkiem coraz większej liczby polskich firm.

O rodzajach sprawozdań oraz terminach ich składania każdy podmiot zostaje powiadomiony przez urząd statystyczny listownie lub poprzez e-mail. Bez powiadomienia podmioty nie mają obowiązku w zakresie sprawozdawczości statystycznej.

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i oczekiwaniom przygotowujemy sprawozdania statystyczne w tym zakresie na podstawie dostarczonych danych. Sporządzone sprawozdania, po uzyskaniu od Was stosownego upoważnienia, przekazujemy do GUS poprzez portal sprawozdawczy, jako użytkownik zarządzający sprawozdawczością.

ZAPYTAJ O OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE DO GUS  >>>

Zapytania do Ministra Finansów

Zapytanie do Ministra Finansów to nic innego jak wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Rzeczywistość gospodarcza powoduje, że nawet specjaliści od podatków mają wątpliwości co do intencji ustawodawcy tworzącego przepisy prawa podatkowego.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom podatników nasza Kancelaria w imieniu podatnika, który chce uzyskać indywidualną interpretację podatkową w swojej sprawie, sporządza wniosek ORD-IN skierowany do Ministra Finansów. Minister będzie miał trzy miesiące na odpowiedź.

Aby otrzymać odpowiedź od Ministra konieczne jest uiszczenie 40-złotowej opłaty. Opłatę tę trzeba wpłacić w kasie organu lub na konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli osoba wnosząca wniosek zapomni wpłacić pieniądze, jej wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

ZAPYTAJ O PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA DO MINISTRA FINANSÓW >>>

Porady podatkowe przez Internet

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy możliwość konsultacji oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe – przez Internet.

W działalności każdej firmy (każdego podatnika) zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady*, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub zasięgnięcia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. Z myślą o Was i tego typu sytuacjach przygotowaliśmy wygodne rozwiązanie oszczędzające Wasz czas i wydatki – Internetowe Porady Podatkowe.

*Porada podatkowa – zwięzła i praktyczna odpowiedź na postawione pytania, przesyłana e-mailem.

Żeby uzyskać ofertę cenową na przygotowanie konkretnej internetowej porady podatkowej wyślij zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: t.sykulska@wp.pl. Po otrzymaniu zapytania wyceniamy usługę i przesyłamy cenę do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji przesyłamy nr konta, na które należy dokonać płatności za usługę. W ciągu 2-5 dni od dnia otrzymania zapłaty wysyłamy na podany adres e-mail zamówioną internetowa poradę podatkową. Brak odpowiedzi na naszą wycenę w ciągu 48 godzin – spowoduje skasowanie zapytania.

ZAPYTAJ O WYCENĘ PORADY PODATKOWEJ >>>