Wysokość limitu decydującego o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017r.

Czy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) dotyczy tylko spółek kapitałowych? Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe? Często spotykamy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które cieszą się z możliwości prowadzenia uproszczonej formy dokumentacji księgowej jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR). Jednakże nawet te podmioty mogą być zobligowane do […]

Czytaj więcej

Kiedy może wystąpić wydłużenie terminu zwrotu VAT w związku z czynnościami sprawdzającymi

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT, ma możliwość zwrócenia się do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Mogą to być kwoty dochodzące nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego też warto korzystać z tej możliwości. Pamiętać należy jednak o jednym, że urzędnicy mają prawo zbadać poprawność rozliczenia podatku od towarów i […]

Czytaj więcej

Skutki przypadkowego zniszczenia dokumentacji podatkowej

Bycie przedsiębiorcą to nie tylko pozyskiwanie klientów, sprzedaż, zamawianie produktów czy towarów, zatrudnianie pracowników, płacenie ZUS-ów i podatków itd., itp. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze papierologia. Przedsiębiorca musi gromadzić ogromne ilości dokumentów zawiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością. Dokumenty dotyczące każdego z pracowników, podwykonawców, dostawców, odbiorców. Dokumentacja musi być prowadzona skrupulatnie i być kompletna, ponieważ […]

Czytaj więcej

Top