Kategoria: Koszty podatkowe

Zmiana wartości początkowej środka trwałego

Kiedy trzeba zmienić wartość początkową środka trwałego? Gdy środek trwały zostanie ulepszony w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji to wartość początkową środka trwałego, od której ustala się odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu, należy zmienić. Jeżeli podatnik dokonuje tych czynności na środku trwałym i w ten sposób go ulepsza, musi szczególnie uważać na […]

Czytaj więcej

Zapłacone gotówką – ważna adnotacja na fakturze

Zgodnie z ustawą  o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania zobowiązania w odpowiednim terminie. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy […]

Czytaj więcej

Limit jednorazowej amortyzacji w 2014 roku

Dla kogo jednorazowa amortyzacja? W roku 2014  z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis nadal mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w 2014 roku oraz mali podatnicy. Z jednorazowej amortyzacji będzie mógł skorzystać również mały podatnik, czyli przedsiębiorca, którego przychody ze […]

Czytaj więcej

Top