Kategoria: Podatek dochodowy

Jak rozliczyć stratę podatkową z lat ubiegłych

Strata podatkowa na działalności i możliwości jej odliczenia Ze stratą podatkową mamy do czynienia wtedy, gdy w danym okresie rozliczeniowym koszty uzyskania przychodów są wyższe od osiągniętych przychodów. 5 lat na rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej Zgodnie z obowiązującymi przepisami o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym wolno obniżyć dochód w najbliższych kolejno po […]

Czytaj więcej

Podatek ryczałtowy od wynajmu w stawce 8,5% dla osoby fizycznej

Osoba fizyczna z tytułu najmu mieszkania może wybrać opodatkowanie najmu według stawki 8,5%  na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.  Jest  na to czas najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód powstał w grudniu. Ewidencjonowanie przychodów […]

Czytaj więcej

Wypłata zaliczki na dywidendę

Prowadzisz spółkę, ciężko pracujesz i osiągasz świetne wyniki, ale do końca roku i zwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym zwykle dzieli się zysk jeszcze daleko. Tymczasem sytuacja firmy spokojnie pozwala na wypłatę części już osiągniętych zysków. Jak można to zrobić? Co mówią przepisy o wypłacie zaliczki na dywidendę? Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma […]

Czytaj więcej