Kategoria: Podatek VAT

Kiedy może wystąpić wydłużenie terminu zwrotu VAT w związku z czynnościami sprawdzającymi

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT, ma możliwość zwrócenia się do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Mogą to być kwoty dochodzące nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych, dlatego też warto korzystać z tej możliwości. Pamiętać należy jednak o jednym, że urzędnicy mają prawo zbadać poprawność rozliczenia podatku od towarów i […]

Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie w VAT po spełnieniu 3 warunków

Od 1 października 2013 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT. Rozszerzeniu uległ katalog wyrobów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (reverse charge). Towary podlegające odwrotnemu obciążeniu ujęte są w załączniku 11 i  13 do ustawy o VAT (towary określone są kodami PKWiU). Zasada odwrotnego obciążenia polega na tym, że to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT […]

Czytaj więcej

Zmiana zasad rozliczania usług ciągłych 2014

Z dniem 1 stycznia 2014 r. co do zasady obowiązek podatkowy z tytułu wykonywania usług ciągłych powstaje z chwilą wykonania usługi. W myśl nowych przepisów usługę ciągłą będzie uznawało się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego będą się odnosiły płatności za nią lub jej rozliczenia. Będzie tak, aż do momentu zakończenia wykonywania takiej […]

Czytaj więcej