Przywrócenie stanowiska pracy po jego likwidacji

Zdarza się, że pracodawca zwalnia pracownika podając powód – likwidacja stanowiska. Trzeba zwrócić szczególną uwagę, że ponowne utworzenie zlikwidowanego stanowiska w zbyt krótkim czasie może być postrzegane jako pozorna podstawa do zwolnienia pracownika. Zwolniony pracownik może domagać się uznania wypowiedzenia za nieuzasadnione i dochodzić swoich praw przed sądem. Jeśli jednak likwidacja stanowiska była konieczna i […]

Czytaj więcej