Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Spółka z o.o. jako forma prowadzenia biznesu bardzo chętnie stosowana jest przez przedsiębiorców, którzy z różnych powodów chcą przestać prowadzić swoją firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednym z argumentów ZA jest chęć optymalizacji składek ZUS. Ale czy spółka z o.o. jest zawsze najlepszym rozwiązaniem w przypadku składek ZUS? Zgodnie z art. 210. § 1. […]

Czytaj więcej

Likwidacja działalności wymaga opodatkowania według spisu z natury

Przedsiębiorca, który zamyka działalność opodatkowaną VAT, by dopełnić obowiązku rozliczenia z podatku, na dzień zaprzestania działalności sporządza remanent likwidacyjny. W spisie z natury podatnik wykazuje wszelkie towary, od których VAT został odliczony, a które na dzień likwidacji były w firmie.  Spisowi podlegają towary handlowe, wyposażenie i środki trwałe, czyli w praktyce wszystkie zakupy, od których […]

Czytaj więcej

Jak rozliczyć stratę podatkową z lat ubiegłych

Strata podatkowa na działalności i możliwości jej odliczenia Ze stratą podatkową mamy do czynienia wtedy, gdy w danym okresie rozliczeniowym koszty uzyskania przychodów są wyższe od osiągniętych przychodów. 5 lat na rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej Zgodnie z obowiązującymi przepisami o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym wolno obniżyć dochód w najbliższych kolejno po […]

Czytaj więcej

Top