Kiedy trzeba przejść na pełną księgowość?

Każdy przedsiębiorca musi stanąć przed wyborem formy rachunkowości. Małe firmy mogą wybierać, czy wolą działać według księgowości uproszczonej, czy pełnej. Większe firmy już tego wyboru nie mają – zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości. Czym dokładnie jest pełna księgowość i kiedy trzeba na nią przejść? O tym w dzisiejszym artykule.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ukazują one pełny obraz sytuacji finansowej danej firmy. Do ksiąg rachunkowych można zaliczyć dzienniki, księgi z zestawieniami obrotów i sald na koncie bankowym, księgi pomocnicze z zestawieniem sald czy wykaz składników aktywów i pasywów. Jest to bardzo precyzyjne i szczegółowe, często przez to jest też skomplikowane i wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanej księgowej. Krakowskie biura rachunkowe zajmują się nie tylko księgowością, ale także dokumentacją kadrowo-płacową czy doradztwem biznesowym.

Przedsiębiorstwa, które prowadzą księgi rachunkowe, są także zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych. Najważniejszym zadaniem tego rodzaju rachunkowości jest obliczanie podatku, ale służy także do sprawdzania sytuacji finansowej firmy, dzięki temu przyszłe planowanie wydatków staje się łatwiejsze, a zarządzanie firmą jest bardziej efektywne.

Czym się różni pełna księgowość od uproszczonej?

Uproszczoną księgowość można prowadzić na trzy różne sposoby. Z pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów, karty podatkowej lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie rachunkowości, ma ona swoje zalety jednak trudno na jej podstawie przeprowadzić analizę sytuacji finansowej firmy. Pełna księgowość to skrupulatna ewidencja wszystkich przychodów pozwala ona na szczegółową analizę finansów, jest jednak bardziej skomplikowana i wymaga raczej doświadczenia księgowego.

Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa?

Według ustawy do pełnej księgowości zobowiązane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowo-akcyjne i spółki komandytowe. Księgi rachunkowe muszą także prowadzić samorządy oraz przedsiębiorstwa, które działają dzięki dotacjom. Ponadto każdy przedsiębiorca, który prowadził uproszczoną rachunkowość, a przekroczył w danym roku ustalony limit przychodu, od następnego roku podatkowego musi przejść na pełną księgowość.

Od jakiej kwoty należy przejść na pełną księgowość?

Limit jest zmienny, ponieważ zależy on od kursu waluty euro. Podstawowa zasada, która obliguje przedsiębiorców do przejścia na pełną księgowość to przekroczenie przychodu, który wynosiłby 2 000 000 euro.

W 2022 roku pełną księgowość muszą prowadzić osoby, które rok wcześniej przy rozliczaniu rocznym w zeznaniu podatkowym, uzyskały przychody powyżej 9 188 200 zł. W 2023 roku limit kwoty przychody będzie większy, ze względu na to, że kurs euro rośnie. W 2022 roku, do przejścia na pełną księgowość są zobowiązane osoby, których dochód przekroczył 9 654 400 złotych, to o 466 200 złotych więcej niż w poprzednim roku.