Ceny transferowe

Na życzenie klientów przygotowujemy dokumentację cen transferowych.  Stosowanie  odpowiedniej polityki cen transferowych może znacząco wpłynąć na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw. Ceny transferowe mogą również mieć decydujący wpływ na ostateczny obraz zysków lub strat w poszczególnych częściach przedsiębiorstwa, a ostatecznie także na konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw.

W 2000 r. wdrożono do polskiego prawa podatkowego przepisy dotyczące cen transferowych*. Utworzono także specjalne grupy urzędników, wyspecjalizowanych w wykrywaniu nadużyć związanych z cenami transferowymi.

W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że ustalone ceny transferowe są niezgodne z cenami rynkowymi, może dokonać oszacowania faktycznego zysku, jaki osiągnąłby podatnik gdyby stronami transakcji były podmioty niepowiązane.

Polskie przedsiębiorstwa zobowiązane są do przygotowywania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku gdy wartość transakcji przekroczy:

  • 100 000 EUR – jeżeli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego,
  • 30 000 EUR – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych,
  • 50 000 EUR – w pozostałych przypadkach.

W przypadku, gdy podatnik nie dostarczy dokumentacji w przeciągu 7 dni od daty zażądania jej przez organ podatkowy, w przypadku oszacowania dochodu przez organy podatkowe nadwyżka dochodu oszacowanego nad wykazanym podlega opodatkowaniu stawką sanacyjną w wysokości 50%.

* Cena transferowa, cena transakcyjna to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

ZAPYTAJ O PRZYGOTOWANIE CEN TRANSFEROWYCH DLA TWOJEJ FIRMY >>>