Rozliczenie PIT

W naszej Kancelarii udzielimy wszelkich informacji na temat możliwości optymalnego rozliczenia podatkowego oraz sporządzamy rozliczenia roczne na podstawie dostarczonych przez Was dokumentów źródłowych. Deklaracje są sporządzone w dwóch egzemplarzach.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia rozliczenia:

informacja o osiągniętych dochodach: PIT-11, PIT-8C, PIT-8S, PIT-40(11/A)
kopia rozliczenia rocznego za rok poprzedni, w przypadku przeniesienia ulg podatkowych,

W ramach usług oferujemy przygotowanie rocznych zeznań podatkowych – rozliczenie PIT oraz deklaracji miesięcznych.
Rozliczenie PIT przez Internet

Teraz nie wychodząc z domu czy biura, można także zlecić naszej Kancelarii sporządzenie zeznania podatkowego przez Internet. Jak to zrobić?:

podać nam w e-mail-u wszystkie dane do zeznania – z otrzymanych PIT-ów oraz dokumentów stanowiących podstawę ulg i odliczeń podatkowych albo,
wysłać wszystkie otrzymane PIT-y oraz posiadane faktury i inne dokumenty do odliczeń w zeznaniu – listem poleconym (najlepiej priorytetowym) na adres naszej Kancelarii albo,
dostarczyć dokumenty osobiście.

Sporządzenie  zeznań  w miarę możliwości wykonujemy „od ręki”,  lub w  ciągu 2-3 dni  będzie ono czekało do odbioru w Kancelarii.

ZAPYTAJ O ROZLICZENIE PIT >>>