Co grozi za błędy w księgowości lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie księgowości może wydawać się zadaniem trudnym, jednak jest ono wymagane do prowadzenia działalności. Takie rejestry potwierdzają bowiem działania przedsiębiorstwa i dają możliwość jego monitorowania. Aby lepiej przedstawić konsekwencje wynikające z działań niezgodnych z przepisami, prezentujemy poniżej, co grozi za błędy w księgowości lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Mówiąc o konsekwencjach błędów w księgowości, warto wiedzieć, że nie każdy jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich, których przychód netto z roku poprzedniego nie przekraczał 2000000 euro. Te osoby nie muszą prowadzić ani małej, ani pełnej księgowości, choć warto pamiętać, że istnieje w ich przypadku możliwość dobrowolnego podejmowania takiego działania.

Księgi rachunkowe muszą prowadzić, przede wszystkim spółki handlowe osobowe, kapitałowe, organizacje, spółki cywilne oraz osoby prywatne, których przychód przekracza 2000000 euro. Istotnym szczegółem, o którym nie można zapominać, jest tu fakt, że osoby te są zobowiązane do prowadzenia księgowości nawet w wypadku, kiedy nie mają o tym pojęcia lub nie znajdują czasu. Zlecenie księgowości biuru rachunkowemu może być więc wygodnym sposobem na odciążenie osoby zarządzającej działalnością.

Co grozi za błędy lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Błędy w księgowości często skutkują konsekwencjami, które mogą oznaczać nawet karę grzywny. Nierzetelne prowadzenie księgowości, czyli różnice przekraczające już 0.5% przychodu, mogą prowadzić do wszczęcia postępowania dowodowego. Oznacza to więc, że wyznaczony do tego organ, rozpocznie monitorowanie tego, co robi księgowa oraz zapisów samych ksiąg rachunkowych.

W momencie wykrycia znaczących błędów w księgowości, możliwe będzie odniesienie się przez organ kontrolny, do zapisów art. 61 Kodeksu karnego skarbowego. Mówi on o tym, że nierzetelne prowadzenie księgowości skutkuje nałożeniem grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych lub karą grzywny za wykroczenie skarbowe w przypadku mniejszych wykroczeń. Właśnie dlatego będąc osobą, która prowadzi księgi rachunkowe zarobkowo w ramach usługi, nie można zapominać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC biura księgowego. Pomyłki w obliczeniach mogą się bowiem przytrafić się nawet najbardziej doświadczonym księgowym, szczególnie przy natłoku pracy. W przypadku osoby, która zatrudnia specjalistę do prowadzenia ksiąg rachunkowych, warto dokładnie upewnić się, czy posiada ona ubezpieczenie OC.

Dlaczego warto prowadzić rzetelną księgowość?

Nie można jednak zapominać, że kara za błędy w księgowości może przyjąć również inną formę. Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych może zauważalnie odbić się również na wizerunku przedsiębiorcy oraz wpłynąć na interakcję z klientami. Jeśli jednak przedsiębiorca jest w stanie, a przede wszystkim zależy mu, aby zadbać o tak podstawowe kwestie, jak sprawy księgowe, całe przedsięwzięcie może mieć większe szanse na sukces. Przykładanie dużej wagi do rachunków oraz utrzymywanie porządku w księgowości może przełożyć się na lepszą organizację firmy, a tym samym lepszą efektywność.

Zastanawiając się więc, co grozi za błędy w księgowości osobom, które muszą ją prowadzić, najpoważniejszymi konsekwencjami wydają się kontrole księgowe oraz grzywny. Warto jednak pamiętać, że zaniedbanie podstawy przedsiębiorstwa może skutkować również pogorszeniem się jego wizerunku w oczach klientów.