Co znaczy pełna księgowość i jakie firmy powinny ją prowadzić?

Księgowość to dla wielu konieczny obowiązek w firmie, z którym chcą mieć jak najmniej wspólnego. Jest to jednak zbiór działań, które często są niezbędne do tego, aby zachować porządek wewnątrz jednostki, a także, aby firma mogła poprawnie funkcjonować. Właśnie dlatego warto wiedzieć, czym jest pełna księgowość i jakie firmy powinny ją prowadzić.

Kto zajmuje się pełną księgowością dla firm?

Prowadzenie pełnej księgowości to ciągła praca, która wymaga odpowiedniego skupienia, a także znajomości stale zmieniających się przepisów. Na szczęście dla przedsiębiorców, nie są oni zobligowani do wykonywania jej samodzielnie. Ewidencję w firmie może prowadzić, na przykład księgowa z Chrzanowa, dzięki czemu przedsiębiorca będzie mógł skupić się w pełni na rozwoju biznesu.

Korzystanie z pomocy specjalisty przy prowadzeniu księgowości jest również wyjściem nieco bezpieczniejszym prawnie. Warto bowiem pamiętać, że za nieprawidłowości rachunkowe grozi kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Pomoc wyspecjalizowanej księgowej lub księgowego może więc zmniejszyć szansę na przypadkową pomyłkę w rachunkach.

Czym jest pełna księgowość?

Mówiąc najprościej, pełna księgowość jest to bardziej rozwinięta forma księgowości uproszczonej. Różnica polega tu na poziomie skomplikowania ewidencji zdarzeń gospodarczych. Księgowość uproszczona charakteryzuje się tym, że firma zobligowana jest do prowadzenia ewidencji, z wykorzystaniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Pełna księgowość polega na prowadzeniu bardziej skomplikowanych ksiąg rachunkowych. Głównymi elementami, które składają się na księgowość pełną, są księga główna, księga pomocnicza oraz dziennik. Ich rzetelne i dokładne prowadzenie pozwala na uzyskanie większej przejrzystości danych o przychodach i rozchodach firmy. Jest to więc przydatne źródło informacji dla państwa, ale również organów zewnętrznych, na przykład inwestorów.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Mówiąc o bardziej skomplikowanej ewidencji, warto wspomnieć o tym, kto musi ją prowadzić. Zobligowane do tego są między innymi spółki cywilne, spółki handlowe, spółki komandytowe czy komandytowo-akcyjne. Organy te często mogą być bowiem dość rozbudowane, co bez przejrzystej księgowości mogłoby powodować liczne problemy i niedomówienia.

Od jakiej kwoty trzeba prowadzić pełną księgowość?

Warto pamiętać, że obowiązek prowadzenia księgowości spoczywa również na wszystkich innych organach, które wyszły poza określony limit przychodów netto. Od 2023 roku pełna księgowość jest obowiązkowa dla osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto za rok poprzedni są równe lub większe niż 2 000 000 euro.

Jak więc widać, pełna księgowość oznacza prowadzenie bardziej skomplikowaną formę prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów. Prowadzić ją muszą spółki cywilne, handlowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, ale także osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto za rok poprzedni są równe lub większe niż 2 000 000 euro.