Jak przejść z KPiR na Księgi Rachunkowe pełnej księgowości?

Zastanawiasz się, jakie firmy mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Kiedy warto zdecydować się na otwarcie ksiąg rachunkowych? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak przejść z KPiR na pełną księgowość.

Kiedy przejście na pełną księgowość jest konieczne?

Zmiana formy ewidencji finansowej na księgi rachunkowe często wynika z przekroczenia pewnych limitów finansowych ustalonych przez przepisy. Na pełną księgowość powinny przejść przede wszystkim przedsiębiorstwa, których przychody netto z ostatnich dwóch lat rachunkowych przekroczyły równowartość 2 milionów euro. Podmioty pragnące przekształcić się w spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną również powinny zdecydować się na ten krok. W niektórych przypadkach decyzja o zmianie ewidencji finansowej może wynikać z potrzeby lepszego wglądu w przychody i wydatki firmy lub wynikać z chęci pozyskania finansowania. Pełna księgowość może zatem otworzyć przed przedsiębiorstwem nowe możliwości rozwoju i inwestycji.

Zamknięcie księgi podatkowej

Finalizacja pracy z dotychczasowym systemem ewidencji, czyli księgą przychodów i rozchodów (KPiR), jest pierwszym krokiem w procesie przejścia na pełną księgowość. W tym celu należy dokonać szczegółowego przeglądu i zamknięcia wszystkich kont, upewniając się, że wszystkie transakcje zostały prawidłowo zarejestrowane i rozliczone. Podsumowanie to powinno zostać dokładnie zweryfikowane i zaakceptowane przez osobę zajmującą się księgowością w firmie. Następnym etapem jest sporządzenie zeznania podatkowego za ostatni rok funkcjonowania w systemie KPiR, które musi zostać złożone w odpowiednim urzędzie skarbowym. Dopiero po tych czynnościach przedsiębiorstwo może formalnie zakończyć działalność w ramach dotychczasowej formy ewidencji. Warto pamiętać, aby wszystkie dokumenty zostały starannie zarchiwizowane, ponieważ mogą być potrzebne w przyszłości do celów kontrolnych lub audytowych.

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Przejście na pełną księgowość wiąże się z wyborem odpowiedniego oprogramowania, które spełni wymogi specyficzne dla działalności firmy i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Następnie konieczna jest adaptacja wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa tak, aby były one zgodne z wymogami pełnej księgowości. Często wiąże się z przeszkoleniem personelu. Ważną rolę odgrywa tu ustalenie nowego planu kont, który będzie odzwierciedlał wszystkie aspekty finansowe przedsiębiorstwa. Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w momencie potwierdzenia sald na poszczególnych rachunkach, co stanowi podstawę do dalszego rejestrowania operacji gospodarczych. Prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości jest fundamentem stabilności finansowej i prawnej każdej firmy.

Nie każde przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, jednak przejście na tę formę ewidencji finansowej może okazać się korzystne dla niektórych firm. Naszym zdaniem otwarcie ksiąg rachunkowych stwarza okazję do bardziej przejrzystego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Podziel się naszym artykułem z osobami, które zastanawiają się, czy pełna księgowość to dobre rozwiązanie dla nich.