Czym różni się mała księgowość od pełnej księgowości?

Wybór rodzaju księgowości może stanowić spory problem, zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Co prawda są przypadki, w których to forma prowadzonej działalności zobowiązuje do konkretnej formy księgowości, jednak w większości jest to decyzja przedsiębiorców. A czym dokładnie różni się mała księgowość od pełnej?

Czym jest mała księgowość dla firm?

Mała księgowość zwana jest inaczej uproszczoną. Prowadzić ją mogą:

  • osoby fizyczne,
  • spółki partnerskie,
  • spółki jawne,
  • spółki cywilne osób fizycznych.

Księgowość uproszczona składa się z karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Prowadzenie małej księgowości wiąże się ze spełnieniem jednego warunku, a mianowicie przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć 1 200 000 euro w złotówkach.

Karta podatkowa wymaga od przedsiębiorcy płacenia comiesięcznej kwoty, której wysokość zależna jest od liczby mieszkańców miasta czy miejscowości, w której prowadzona jest dana działalność. Dodatkowo wpływ na to ma również charakter biznesu.

Na podstawie księgi przychodów i rozchodów, można obliczyć różnice pomiędzy kosztami a przychodami, co stanowi podstawę do obliczania podatku, biorąc pod uwagę, że prowadzona działalność przynosi zysk.

Zdaniem wielu, ryczałt ewidencjonowany to atrakcyjna forma księgowości, która nie uwzględnia kosztów, a jako podstawę do opodatkowania bierze pod uwagę przychód. Pozwala to na proste prowadzenie księgowości. Pamiętać jednak należy, że przy prowadzeniu działalności, która opodatkowana jest różnymi stawkami, koniecznie należy je wyróżnić w odrębnych kolumnach przy ewidencji przychodów.

Na czym polega i co to jest pełna księgowość?

Księgowość pełna to zdecydowanie trudniejszy i bardziej skomplikowany rodzaj księgowości, która najczęściej powierzana jest profesjonalnemu biuru księgowemu. Co ważne, biuro rachunkowe, oprócz prowadzenia księgowości, często ma w swojej ofercie również takie usługi jak doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, czy obsługę kadr i płac. Sam cennik pełnej księgowości uzależniony jest od zakresu zlecanych prac i obowiązków.
Od jakiej kwoty pełna księgowość jest obowiązkowa? Limit pełnej księgowości to przychody za poprzedni rok przekraczające 1,2 mln euro.

Jakie są główne różnice między księgowością pełną a uproszczoną?

Główną różnicą tych dwóch form prowadzenia księgowości jest ich stopień zaawansowania i szczegółowości. Mniejsze przedsiębiorstwa głównie bazują na małej księgowości, natomiast te większe oraz te, których przychód przekracza 1,2 mln euro, zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Te dwie formy różnią się również tym, że mała księgowość może być prowadzona samodzielnie, jednak w przypadku pełnej, lepiej zdecydować się na usługi księgowe profesjonalnego biura rachunkowego, którego pracownicy posiadają odpowiednią i aktualną wiedzę oraz doświadczenie.